logoTripode.jpg

Tripode

groep.jpg

leren.jpg

image003.jpg

tripode.jpg

image001.jpg

bestellen.jpg

info.jpg

email.jpg

huis.jpg

BEGELEIDENOPLEIDENADVISEREN

voor mensen met autisme en hun omgeving

begeleiden

opleiden

adviseren

over ons

uitgaven

webshop

links

contact

home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEGELEIDEN

 

Oslo-DSC01664.JPG

 

 

 

Persoonlijke begeleiding

 

Ondersteuning van de cliŽnt met autisme in zijn omgeving

 

Persoonlijke begeleiding

Persoonlijke begeleiding is de directe begeleiding van depersoon met autisme op alle gewenste levensgebieden.

 

Wanneer Tripode ingezet wordt is er vaak sprake van een (zeer) complexe zorgvraag.

 

Beschikbaarheid

Persoonlijke begeleiding is beschikbaar via het persoonsgebonden budget (PGB).

 

Met gemeenten in de regio Rivierenland heeft Tripodeeen overeenkomst voor de jeugdwet en voor de wmo.

Voor andere gemeenten geldt dat bij de verstrekking van zorg in natura (ZIN) Tripode zorg kan verlenen als daarover afspraken gemaakt zijn met een zorgaanbieder met een contract met de gemeente waar u woont.†††

 

Soms bestrijkt persoonlijke begeleiding ook het zoeken naar of het behouden van werk.

 

Samenwerking

Tripode hecht grote waarde aan een goede samenwerking met personen uit deomgeving van de cliŽnt en met andere zorgaanbieders en instanties. Dit alles uiteraard in overleg met de cliŽnt of wettelijke vertegenwoordigers en binnen de kaders van de privacywetgeving.

 

 

Coaching on the job

 

Ondersteuning van de omgeving in de omgang met de cliŽnt met autisme

 

Coaching on the job

Coaching on the job is het direct ondersteunen van begeleiders, leraren enouders in de omgeving van de cliŽnt. Nieuw gedrag kan onmiddellijk toegepast, geŽvalueerd en bijgesteld worden.

 

Effectiviteit

Coaching on the job is een intensieve, directe en effectieve manier van leren. De effectiviteit is hoog doordat begeleiders verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces en door de deskundigheid van de medewerkers van Tripode.

 

Coaching on the job & Video

Tripode maakt bij voorkeur gebruik van videoregistraties als onderdeel van coaching on the job. Zelfreflectie en het vermogen tot scherp observeren worden daarmee bevorderd.

 

Coaching on the job & Groepstraining

Door individuele coaching on the job af te wisselen met een groepstraining wordt de samenwerking versterkt. Datgene wat individueel geleerd is wordt gedeeld met teamleden. De opzet van de training is zo dat het onderlinge coachend vermogen versterkt wordt. Videoanalyse en videotraining vormen gewoonlijk de basis, aangevuld met andere werkvormen.

 

Coaching on the job & Casemanagement

Coaching on the job kan een onderdeel zijn van casemanagement.

 

Coaching on the job & blended learning

Door een Ďblendí van leermogelijkheden, waarvan coaching on the job er ťťn is, kan de effectiviteit gemaximaliseerd worden. De leerroute wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald worden. E-learning, cursus, training, intervisie zijn voorbeelden van onderdelen die toegepast kunnen worden.

 

 

 

Casemanagement

 

Ondersteuning van de cliŽnt met autisme en de omgeving

 

Casemanagement van Tripode.

Dat is ondersteuning van personen met autisme voor de functies wonen, werken en/of leren, en vrije tijd. Belangrijke personen uit de directe omgeving van de cliŽnt worden betrokken, ondersteund en gecoacht.

  Teams van professionals, bijvoorbeeld in de VG, GGZ of Jeugdzorg.

  Personen uit de natuurlijke omgeving van de cliŽnt: ouders, partners, vrienden, vrijwilligers, mantelzorgers.

  Professionele beroepsbeoefenaren: begeleiders, verpleegkundigen, leraren, verzorgenden, zorgcoŲrdinatoren, activiteitenbegeleiders, jobcoaches.

 

Tripode van zorg, organisatie en samenwerking

Een kwalitatief goede uitvoering van directe zorg en ondersteuning staat voorop. Daarbij wordt altijd aandacht besteed aan een efficiŽnte en effectieve organisatie van die zorg of ondersteuning.

Zorg en ondersteuning, de organisatie daarvan en de samenwerking worden goed op elkaar afgestemd.

 

Lerend vermogen
Een belangrijk uitgangspunt is dat altijd gebruik gemaakt wordt van het lerend vermogen van de cliŽnt en van personen in zijn omgeving. Het casemanagement van Tripode is methodisch van opzet. De vaak complexe ondersteuning wordt beter overdraagbaar gemaakt en geborgd.

 

Beschikbaarheid

Casemanagement isbeschikbaar voor instellingen.

 

©Tripode I begeleiden I opleiden I adviseren†† voor mensen met autisme en hun omgeving††† Hank Ė Kerkdriel Ė Diessen†††††† info@tripode.nl†††† www.tripode.nl