logoTripode.jpg

Tripode                    

groep.jpg

leren.jpg

image003.jpg

tripode.jpg

image001.jpg

bestellen.jpg

info.jpg

email.jpg

huis.jpg

BEGELEIDEN  OPLEIDEN  ADVISEREN

voor mensen met autisme en hun omgeving

begeleiden

opleiden

adviseren

over ons

uitgaven

webshop

links

contact

home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER ONS

 

TRIPODE

Missie

Visie

Dienstgroepen

Brugfunctie

Medewerkers

Naam Tripode

 

DOELGROEPEN

Mensen met autisme

Ouders e.a.

Professionals

Organisaties

 

REGELINGEN

Algemene Leveringsvoorwaarden

 

Klachtenregeling

Bindende Arbitrage

Gebruik beeldmateriaal

 

De diensten van Tripode:

Begeleiden Opleiden en Adviseren

Het aanbod van Tripode is ondergebracht in drie groepen van diensten: Begeleiden, Opleiden en Adviseren.

 

Landelijk én regionaal bereik

Tripode biedt haar diensten vanuit de hoofdlocatie Diessen landelijk aan. Tripode is via de vestigingen in Diessen en de nevenvestigingen Kerkdriel en Hank ook een lokale en regionale zorgaanbieder.

 

 

 

 

 

 

 

TRIPODE

 

Missie

Tripode wil de kwaliteit van leven van mensen met autisme en van hun omgeving verbeteren door de ‘tripode’ van kwalitatief hoogstaande zorg of ondersteuning, optimale samenwerking en een gedegen organisatie van die zorg of ondersteuning.

 

Visie

Kwaliteit van leven wordt verbeterd wanneer mensen met autisme de mogelijkheid krijgen zoveel mogelijk hun eigen leven vorm te geven. Om dat te bereiken moeten ondersteuners zich blijvend inzetten om personen met autisme te begrijpen.

 

Volgens Tripode kan de kwaliteit van leven optimaal verbeteren wanneer de ondersteuning, begeleiding en behandeling zich nadrukkelijk en gelijktijdig richt op de persoon met autisme én op de omgeving.

 

Tripode is ervan overtuigd dat samenhang tussen de geboden zorg of ondersteuning, samenwerking tussen alle betrokkenen en organisatie van de zorg noodzakelijk is om de kwaliteit van leven te verbeteren. Deze ‘Tripode’ van goede zorg, optimale samenwerking en gedegen organisatie wordt in alle diensten nagestreefd.

 

Dienstgroepen

Tripode wil haar doelen bereiken met  de dienstgroepen begeleiden, opleiden en adviseren

 

Brugfunctie tussen praktijk en theorie

Tripode neemt de praktijk van de persoon met autisme in haar of zijn omgeving altijd als startpunt. Bij het handelen wordt daarmee zo goed mogelijk aangesloten bij de situatie waarin de cliënt, partner, ouders, verwanten en begeleiders zich bevinden. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van gegevens uit diagnostisch onderzoek en van moderne theoretische inzichten. Tripode wil vernieuwend zijn door de praktijk van ondersteuning verder mee te ontwikkelen. Op deze manier vervult Tripode nadrukkelijk een brugfunctie tussen praktijk en theorie.

 

De mensen achter Tripode

De medewerkers van Tripode zijn in wisselende rollen actief. Zij treden op als begeleider van een persoon met autisme, casemanager, trainer, docent en adviseur. Jarenlange praktijkervaring in diverse werkvelden en actuele theoretische kennis worden hierdoor optimaal benut. In een nauwe samenwerking wordt de kwaliteit voortdurend bewaakt door een proces van collegiale toetsing en ondersteuning. De mensen achter Tripode zijn Erly Krommenhoek, Ad van Korven en Monic Blijlevens.

 

De naam Tripode
Tripode betekent 'driepoot'. Ook uit de Griekse mythologie is de driepoot bekend. Pythia, het orakel van Delphi, zat op een driepoot. Goed gesteund door deze driepoot gaf ze drieduizend jaar geleden haar visionaire en voorspellende spreuken aan de priesters door. Deze vertaalden de spreuken voor de heersers der aarde. Die heersers gaven eeuwenlang richting aan de samenleving, controleerden daardoor eeuwenlang de samenleving en gaven er richting aan.
Voor mensen met autisme is het vaak moeilijk om grip en controle te houden op hun omgeving en richting aan hun leven te geven. Daarvoor hebben zij het houvast en de stevigheid van een ‘Tripode’ hard nodig.

 

DOELGROEPEN

 

Mensen met autisme

Alle mensen met autisme en hun omgeving kunnen bij Tripode terecht. Zowel personen met een normale of hoge begaafdheid als mensen met een verstandelijke beperking. Bijkomende psychiatrische problematiek of (ernstige) gedragsproblemen sluiten in ruime mate aan bij de ervaringswereld van de medewerkers van Tripode.

 

Ouders, verwanten en anderen

De mensen die het dichtst bij de persoon met autisme staan kunnen rekenen op ondersteuning. Tripode probeert optimaal gebruik te maken van het lerend vermogen van deze belangrijke personen. Ouders, broers en zussen, en ook mantelzorgers en vrijwilligers van verenigingen krijgen desgewenst tips, instructies en adviezen.

 

Professionals

De medewerkers van Tripode ondersteunen, coachen en trainen zorgprofessionals.

Zij doen dit in alle situaties waar mensen met autisme wonen, werken of hun vrije tijd doorbrengen met de dienstgroep begeleiden. Tripode werkt hiervoor samen met een groot scala aan professionals.

Binnen de dienstgroep opleiden werkt Tripode  ondersteunend aan de competenties van professionals.

 

Organisaties

Organisaties die de kwaliteit van leven op één of meer levensgebieden willen verbeteren worden bediend middels de dienstgroep adviseren.

REGELINGEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 

De algemene leveringsvoorwaarden van Tripode zijn vastgesteld op 4 januari 1999 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder nummer 17110483.

 

Download algemene leveringsvoorwaarden

 

 

KLACHTENREGELING

 

In de algemene leveringsvoorwaarden is een regeling voor geschillen opgenomen. Om een geschil te voorkomen worden eventuele klachten van de opdrachtgever over geleverde diensten van Tripode uiterst serieus behandeld. Daartoe is onderstaande klachtenregeling ontworpen. Indien opdrachtgever en Tripode onverhoopt niet tot overeenstemming komen wordt op verzoek van de opdrachtgever een bindende arbitrage ingesteld.

 

Download klachtenregeling

 

 

BINDENDE ARBITRAGE BIJ GESCHIL

 

Bij geschillen wordt bindende arbitrage toegepast conform de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Deze regels zijn te downloaden op de website van het NAI.

 

www.nai-nl.org

 

©Tripode I begeleiden I opleiden I adviseren   voor mensen met autisme en hun omgeving     Hank – Kerkdriel – Diessen       info@tripode.nl     www.tripode.nl